Interim Sales

Interim sales management en zo betere commerciële resultaten behalen? BusinessBuilding helpt!

Sales management om betere commerciële resultaten te behalen is wat veelal de doelstelling en ambities zijn van onze opdrachtgevers.  Vooraf bepaalde commerciële doelstellingen, omzet en targets die geformuleerd zijn worden niet of moeilijk gehaald. De afdeling sales, account managers en andere individuele medewerkers doen hun best, maar omzetdoelstellingen worden niet of te moeilijk gehaald. Er is wel sprake van een sales management sturing, maar het uit zich onvoldoende. De output van de sales management sturing laat te wensen over.

Interim sales management? Waarom kiezen voor de aanpak van BusinessBuilding?

  • Performance op doelgroep
  • Bereiken doelstelling
  • Voorspelbare output
  • Stijging gemiddelde performance

Sales management en randvoorwaarden voor commercieel succes

Sales management kent enkele belangrijke randvoorwaarden. Er is pas sprake van een goede sales management sturing wanneer aan onderstaande criteria is voldaan. Om betere commerciële resultaten te behalen is het belangrijk dat er targets en omzetdoelen zijn. Deze geven richting en men weet wat er van ze verwacht wordt. Het bepalen van de juiste doelen en targets zijn belangrijke uitgangsposities van sales management sturing om betere commerciële resultaten te behalen. Daarmee wordt tevens duidelijkheid gegeven voor betrokken medewerkers. Het is van cruciaal belang voor de goede gang van zaken in een bedrijf dat de juiste voorwaarden gesteld worden; Omzetdoelen moeten realistisch zijn, er dient voldoende tijd voor te zijn en omzetdoelen vereisen een bepaalde focus. Een goede sales management sturing is hierbij key.

Sales management sturing en commercieel succes in de praktijk

Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk is het weerbarstiger dan het lijkt, en dat weet u ook. Daarom leest u dit. U bent zoekende naar een passende oplossing waarmee de vooraf bepaalde doelstellingen wél gehaald worden. Een interim sales manager én dus een perfecte invulling van een goede en effectieve sales management sturing is wat u nodig heeft. De interim sales managers van BusinessBuilding verstaan als geen ander de juiste doelen te bepalen en processen haarfijn te stroomlijnen. BusinessBuilding kan u helpen bij een succesvolle inrichting en uitvoering van sales management zodat commerciële doelstellingen wél gehaald worden en de output van de sales management sturing wel goed is.

De juiste sales management sturing zorgt voor betere commerciële resultaten

Kiest u voor BusinessBuilding, dan kiest u voor interim professionals die beschikken over ervaring met sales management sturing en een hands-on aanpak gericht op direct resultaat. In relatie met de doelstellingen voor het komende kwartaal is dat wel zo prettig.

w