Hoe goed werknemers in staat zijn om goed met elkaar samen te werken, is een bepalende factor in het succes van een organisatie. Effectief teamwork is dus essentieel. Maar dit gebeurt niet zomaar. Je werknemers moeten wellicht worden getraind in soft skills zoals communicatie, samenwerking en besluitvorming; vaardigheden die nodig zijn om een team goed te laten functioneren. Uiteraard zijn daarnaast een goede begeleiding, coaching en feedback onmisbaar. Maar ook de samenstelling van je team speelt een grote rol. We geven je vijf tips voor succesvol teamwork.

Kleinere teams werken beter

Als je intensief met elkaar samenwerkt, is het belangrijk dat je elkaar kent. Uit diverse onderzoeken blijkt dan ook dat een groepsgrootte van zes tot acht collega’s ideaal is. Uitvoerende teams bestaan soms uit wel meer dan 20 mensen, maar in een groep van die grootte hebben werknemers veel minder zin om elkaar goed te leren kennen of begrip te hebben voor elkaars gewoontes. En dat zorgt sneller voor minder goede resultaten.

In kleinere teams voelen teamleden voelen zich eigenaar van hun baan en team omdat ze een persoonlijke investering in het team hebben gedaan, door de overige teamleden te leren kennen. In een kleiner team ontstaat daarnaast sneller een sfeer van vertrouwen, waarin teamleden zich veilig voelen en worden aangemoedigd om zich openlijk uit te drukken.

Vrijheid en kaders

Geef je team veel vrijheid met heldere kaders, waarbinnen ze zelf keuzes kunnen maken. Dit stimuleert iedereen om zelf creatief na te blijven denken, iets wat sterk motiverend werkt. De kaders die je schept moeten helder en constant te zijn. Dus niet de ene dag heel strak en de andere dag weer heel ruim, juist de constantheid zorgt voor een veilige werk omgeving. Je bent als leider een coach aan wie je team om hulp kan vragen in plaats van een manager die (dagelijks) vertelt wat iemand moet doen.

Diversiteit werkt

Een team vol mensen met creatieve ideeën. Klinkt ideaal toch? Maar dat is het niet. Teams functioneren optimaal als ze bestaan uit mensen met karakters die elkaar aanvullen. Zo bieden ze elkaar tegenwicht en komen ze samen tot het beste resultaat. Een team met alleen maar creatievelingen heeft misschien de meest fantastische ideeën, maar komt niet tot een concrete uitwerking. Daarvoor hebben ze hun pragmatische collega’s nodig. Diversiteit leidt ook tot betere resultaten, omdat het teamleden dwingt tot meer reflectie.

Houd daarbij ook rekening met de persoonlijkheidssamenstelling van een team, want ook dit kan het groepsproces en de teamprestaties beïnvloeden. Extraverte mensen bijvoorbeeld, zijn vaak makkelijk in de omgang en overleggen veel. Dat komt het teamwork ten goede. Maar extraverte mensen zijn ook dominanter en willen zich graag profileren. In een zelfsturend team kan dit botsen.

Formuleer heldere en zakelijke doelstellingen

Je doel bereiken kan alleen als je ook een helder doel hebt en dit duidelijk formuleert. Elk lid van het team moet weten waarvoor hij verantwoordelijk is. Dat is soms lastig vast te stellen, maar het is noodzakelijk. Want alleen dan hebben individuele werknemers het gevoel dat ze invloed hebben op het resultaat. En op dit resultaat moet dan ook de focus liggen. Er moet zakelijk en doelgericht worden samengewerkt om dit te bereiken. Natuurlijk moet er worden samengewerkt, maar een team mag niet verzanden in een ‘gezelligheidsclubje’. Formuleer de doelen dus scherp en visualiseer het einddoel.

Blijf reflecteren

Door te reflecteren, leer je van je fouten. Teams die regelmatig de tijd nemen om stil te staan bij hun functioneren, hebben een betere planning. Ze zijn meer gericht op de lange termijn en letten beter op signalen uit hun omgeving. En dat helpt bij de optimalisatie van de teameffectiviteit. Bij het evalueren moeten teams vooral ook naar de buitenwereld kijken. Want juist ontwikkelingen zoals de komst van concurrenten of nieuwe technologieën, kunnen van invloed zijn op de teamtaak.

 

« Terug naar alle artikelen