“Een ware leider legt een besluit niet op, 

maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen”

Nelson Mandela

Hoe motiveer je je organisatie?

 Het is wellicht een van de grootste frustraties van de hedendaagse bedrijven: op het moment dat de omgeving vraagt om een verandering binnen je bedrijf, hoe klein of groot ook, begint het gelazer. Veranderen is lastig. De medewerkers willen niet mee, zeggen ‘ja’ maar doen ‘nee’, en uiteindelijk komt het niet van de grond op de manier die je voor ogen had of zelfs die je samen hebt afgesproken.

 Bij ongeveer 70% van de trajecten wordt het gewenste resultaat niet gerealiseerd (bron: www.consultancy.nl). Reden? De kans is groot dat de aandacht binnen het traject grotendeels is uitgegaan naar de ‘harde factoren’ (processen en middelen) en niet naar waar het eigenlijk om gaat: de mensen die het moeten doen. De ‘zachte factoren’ zoals aandacht voor de cultuur, de communicatie en de persoonlijke ontwikkeling is vaak onderbelicht. Resultaat: de mens in de medewerker wil niet mee in de verandering, omdat er geen aandacht is voor zijn of haar welzijn.

 Hot topics binnen de wereld van Human Resources zijn dan ook zaken als werkgeluk en medewerkersbetrokkenheid. Logisch, want uit onderzoek blijkt dat bedrijven met betrokken medewerkers simpelweg betere resultaten behalen, tevredener opdrachtgevers hebben en minder ziekteverzuim kennen. Om maar een paar belangrijke zaken te noemen.

 Engagement van medewerkers wordt om die reden gezien als een belangrijke voorspeller van succes. Daarom is ook vanuit het perspectief van de werkgever het thema “boeien en binden” van medewerkers van belang. De werkgever is gebaat bij gemotiveerd, betrokken en loyaal personeel en daar mag in geïnvesteerd worden. Maar hoe doe je dat nou?

 

Betrokkenheid

Betrokkenheid, ook bij verandering binnen je afdeling of bedrijf, is niet iets wat je ‘oplegt’. Betrokkenheid komt vanuit de medewerker zelf, en zeker niet als vanzelf. Dat heeft alles te maken met ons brein. Betrokkenheid en loyaliteit wordt gevoeld, het is een emotie. Emoties hebben hun basis in ons limbisch systeem, het gedeelte van onze hersenen dat niet ontvankelijk is voor taal. Om de betrokkenheid te kunnen voelen, zullen we als bedrijf dus écht de verbinding willen opzoeken met onze medewerkers. En logischerwijs, om onze opdrachtgevers betrokken en loyaal te hebben aan onze organisatie, willen we ook met hen échte verbinding creëren.

Die betrokkenheid en verbinding creëer je door empathie te tonen, je te focussen op het gezamenlijke doel, de verandering in kleine stapjes te bewerkstelligen, begrip te hebben voor angst en onzekerheid die verandering voor de medewerker met zich meebrengt en ze controle over de verandering te geven. En samen de successen te vieren die bij het traject horen.

 Allemaal zaken die terug te voeren zijn op wat we de ‘wetmatigheden van ons brein’ noemen. We onderscheiden er vijf:

  • toekomstgerichtheid (heldere gezamenlijke visie)
  • veilige omgeving
  • verbinding
  • team boven individu
  • verandering kost tijd

Als je deze wetmatigheden als leidraad aanhoudt, creëer je een omgeving waarin je medewerkers écht gedijen en daarmee als vanzelf een groeiende organisatie.

Meer weten over verandering, je brein, ambitie en groei? Mail dan naar neuro@businessbuilding.nl of bel ons op 088 – 0111 333 of bel/app Sjef de Graauw op 06 – 1315 2614.  Sparren doen we dolgraag! Want we hebben de ambitie om dagelijks te leren.

 

« Terug naar alle artikelen

Impactvol Leiderschap

De wereld verandert, hoe ga je als leider mee?

Ga naar de Whitepaper!

You have Successfully Subscribed!