Als de bank twijfels heeft of uw onderneming aan de met haar afgesproken betalingsverplichting kan voldoen, zal uw dossier worden overgedragen aan de afdeling Bijzonder Beheer (BBR). Een situatie waar beide partijen er belang bij hebben dat uw bedrijf weer in een gezonde uitgangspositie komt. Maar eenmaal bij BBR, bent u getypeerd als een bankrelatie met een verhoogd krediet risico. De begeleiding door uw nieuwe contactpersoon zal dus toegespitst worden op het verlagen van het kredietrisico, met de bank als regievoerder. De bank zal nu een duidelijk beeld willen hebben van uw huidige situatie en zal vragen aan te tonen hoe u het tij gaat keren.

Voorkom dat u niet meer kunt ondernemen!

Door een scala van interne en externe oorzaken bij de banken, laat een intensieve begeleiding vaak langer op zich wachten dan voor u als ondernemer wenselijk is. Bovendien kan de bank u niet optimaal adviseren over strategische en bedrijfskundige keuzes, simpelweg omdat dit niet hun kernactiviteit is. Uiteindelijk dient u zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor het opstellen van een verbeterplan. Het is wellicht niet leuk om te moeten horen, maar als u al een nieuwe aanpak voor ogen had, dan was u waarschijnlijk niet aan Bijzonder Beheer overgedragen.

Voorkom dat de bank, of een ingeschakelde derde partij, genoodzaakt is u buiten spel te zetten en/of harde saneringen moet doorvoeren. Voorkom ook dat uw tijd wordt opgeslokt door vele bezoeken aan de bank, gesprekken voeren en het eindeloos op papier inzichtelijk maken van uw huidige situatie. Kostbare tijd die u nodig heeft om na te denken, bij te sturen en ondernemen.

Kijk in de spiegel en wees proactief!

Iedere dag dat u als ondernemer de bestaande situatie laat voortbestaan, is een gemiste kans voor u, uw medewerkers en uw klanten. Terugkijken heeft geen zin, dus beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Dit betekent dat u nu moet doorpakken. Durf in de spiegel te kijken en stel uzelf de vraag of u objectief alle mogelijkheden kunt signaleren, analyseren en implementeren. Als u twijfelt en de hulpvraag aan ons durft te stellen, staan wij naast u en gaan we samen met deze situatie aan de slag.

Uit Bijzonder Beheer (BBR) met hulp van BusinessBuildingWat gaat BusinessBuilding doen?

  1. We starten met een commerciële audit, waarin we in korte tijd alle relevante aspecten van uw commerciële organisatie in kaart brengen.
  2. De bevindingen worden uitvoerig met u besproken, waarbij we samen het pad van het behalen van de gewenste doelstellingen bepalen, verwoord in een pragmatisch implementatieplan (geen wollig rapport).
  3. Implementeren van de oplossingsrichting.
  4. Overdrachtsfase, waarbij de doelstellingen behaald zijn, u uit BBR gaat en weer met toekomstperspectief enthousiasme en energie aan het ondernemen bent.

Bijzonder Beheer; Onze Visie

Als u het initiatief neemt en BusinessBuilding inschakelt vóór, tijdens of net na de overdracht naar Bijzonder Beheer, dan bent u regievoerder en worden samen met u de (on)mogelijkheden in kaart gebracht. Ons onderscheidende vermogen ten opzichte van zogenaamde Recovery partijen ligt op het verbeteren van het rendement, door met het commerciële vliegwiel aan de slag te gaan en niet met het snijden van kosten. Het is onze visie en overtuiging dat een blijvende verbetering, altijd een combinatie zal zijn van gedragsverandering, procesverandering en verbeteringen in de vaardigheden.

Handel pro actief en blijf communiceren naar de bank

De belangen van de bank en van u lopen vaak parallel. Dus als wij na een gedegen analyse geloven in verbetering van uw resultaten met gebruik van onze implementatiekracht, dan zijn onze daden consistent met onze woorden en gaan wij graag voor of met u het gesprek met de bank aan.

Tijd voor de hulpvraag? Bel of mail voor een gesprek om vrijblijvend de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken.

« Terug naar alle artikelen