”It always seems impossible until it’s done”

Maurice Schorer, Partner BusinessBuilding

We bevinden ons in een continu veranderend landschap waarin de noodzaak om als organisatie flexibel en slagvaardig te zijn nog nooit zo hoog is geweest. Wie weet hoe de wereld er over 5, 10 of zelfs morgen uit ziet?
Antwoord vinden op vragen als “Is mijn bedrijf fit for the future?” en “Is wat ons hier gebracht heeft ook voldoende om ons verder te brengen?” zal hier richting aan geven.

Koers bepalen en de juiste strategie uitzetten vereist bijna voorspellende gaven. Omdat we nu eenmaal niet over een glazen bol beschikken, valt of staat de toekomstbestendigheid van een organisatie bij het vermogen planmatig te werken. Juist bij snel veranderende omstandigheden.

If you are failing to plan, you are planning to fail” – Benjamin Franklin

Maurice kan u en uw organisatie ondersteunen en vooruithelpen in het vormgeven, implementeren en begeleiden van de groeistrategie. Het maken van de juiste keuzes, definiëren en opvolgen van SMART doelstellingen om blijvend resultaat te borgen voor nu en de toekomst. Een gedegen commerciële roadmap waarin sales- en marketingplanning agile zijn ingericht zorgt voor optimale wendbaarheid. Wendbaar maakt weerbaar.

 

Expertisegebieden

  • Definiëren, opstellen en implementeren groeistrategie

  • Opzetten en optimaliseren commerciële processen

  • Verhogen effectiviteit Salesteams

  • Verander Management

 

Achtergrond

Maurice is een commerciële professional gericht op het behalen van doelen en resultaten en doet dit met goede ideeën en een slimme pragmatische aanpak.

Zijn inmiddels meer dan 20 jaar ervaring omvat een breed spectrum aan activiteiten en rollen in B2B, B2C, Retail en Wholesale op zowel nationaal als internationaal vlak. Zowel in een matrix- als traditioneel hiërarchische organisatiestructuur en bij organisaties in transitie.

Maurice heeft een coachende stijl met een kritisch analytische benadering van de bedrijfsprocessen waarin groei altijd centraal staat. Dit maakt hem de people manager om uw commerciële afdelingen en de resultaten blijvend naar een hoger niveau te tillen.

 

Passie

Maurice houdt van een uitdaging. Hoe complexer, hoe beter!

Hij heeft een intrinsieke drive voor vernieuwing om concreet blijvende resultaatverbetering in het vooruitzicht te stellen. Maurice gaat geen uitdaging uit de weg hoe onmogelijk deze ook lijkt te zijn.

Neem contact op:

Klantcases van BusinessBuilding: