”It is no use saying, ‘We are doing our best.’ You have got to succeed in doing what is necessary.” -Winston Churchill

Bernard van der Vloed, Partner BusinessBuilding

Deze tijd vraagt om leiders die de doelstellingen en ambities binnen de organisatie duidelijk kunnen aangeven. Voor medewerkers werkt het motiverend en stimulerend om te weten in welke mate zij hieraan kunnen bijdragen, binnen hun eigen verantwoordelijkheden. Hierdoor werken ze aandachtiger, presteren ze beter, krijgen er energie van en het versterkt de verbondenheid.  

Het realiseren van duurzame groei is namelijk niet alleen afhankelijk van de keuze van de strategie maar zeker zo belangrijk; de executie ervan. De mate van samenwerking van de medewerkers in een organisatie om de gestelde doelen te realiseren, is de sleutel voor maximaal rendement. Hierdoor staan medewerkers continue bloot aan veranderingen. En verandering is voor mensen per definitie lastig. Bij voorkeur houden wij het bij het oude. Als we realiseren dat wij voor 95% handelen uit onbewust gedrag, dan vergt het aanpassen van een organisatie of afdeling meer dan één gesprek. Er zal een veilige omgeving gecreëerd moeten worden zodat de medewerkers zo veel als mogelijk datgene kunnen doen waar ze goed in zijn. Om de medewerkers daartoe in staat te stellen, is het belangrijk dat er passende organisatorische condities geschapen worden.       

Expertisegebieden

  • Optimaliseren en implementeren van commerciële processen en het verbeteren van commerciële vaardigheden en slagkracht.
  • Strategieontwikkeling (Identiteit versus Imago) en implementaties.
  • Positioneren en innoveren. Het vinden en creëren van het duurzaam onderscheidend vermogen
  • Coaching en training van Directie(s) Sales Managers en, Sales Teams
  • Neurowetenschappelijke kennis en inzichten op het gebied van -commercieel-verander management en leiderschap.

Achtergrond

Bernard heeft meer dan 25 jaar ervaring als Algemeen en Commercieel- Marketing Manager bij grote en middelgrote –Internationale- Logistieke en Retail organisaties. Hij motiveert mensen en slaat bruggen naar innovatie en vernieuwing. Denkt vanuit de klant en is constant op zoek naar kansen die leiden tot duurzame resultaten.

Passie

Bernard is gepassioneerd in het ondersteunen van organisaties op basis van neurowetenschappelijke kennis en inzichten, met als doel het realiseren van duurzame groei. Hierbij ligt de focus op het haalbare potentieel, de kernwaarde, het onderscheidende vermogen en de dynamiek van de organisatie.
Bernard kijkt vooral of de doelgroep herkent en waardeert welke relevante waarde uw organisatie hen biedt. Immers, het boeien maar vooral binden van klanten bepaalt de waarde van de organisatie.

Neem contact op:

Ik heb Bernard leren kennen als een gedreven professional met een schat aan ervaring. Door zijn duidelijke visie en resultaat gerichtheid heeft Bernard een goede bijdrage aan de organisatie geleverd. Naast het belang van het boeien en binden van klanten heeft Bernard ons ook het belang van boeien en binden binnen onze eigen organisatie duidelijk gemaakt.
Ik kan Bernard zeker aanbevelen als interim-manager!

Antoine de Korte

Klantcase van Bernard:

Champions League

Presteert jouw commerciële organisatie op Champions League niveau?

Ga naar de Champions League!

You have Successfully Subscribed!