Werken met plezier levert betere prestaties

Optimalisatie & zelforganisatie in de zorg

Een hogere tevredenheid én een hogere declarabiliteit

Communicatie en samenwerking verlopen bij onze klanten in de zorg niet altijd optimaal. Wij helpen ze bij de optimalisering van de samenwerking tussen de verschillende teams. Daardoor werken medewerkers met meer plezier en leveren ze betere prestaties. Wij zien daarbij dat een hogere tevredenheid én een hogere declarabiliteit uitstekend hand in hand gaan.

De markt verandert doorlopend en de zorgsector bevindt zich in een enorme transitie. Dit vergt veel van zowel bestuurders, het MT als alle teamleaden.

Zelforganiserende teams

Wij geloven in de kracht van zelforganiserende teams binnen het zorg domein, maar dit komt niet vanzelf. Het vraagt een goede invulling van veel details. Het vraagt sterk leiderschap en een continue en zorgvuldige communicatie. De markt verandert doorlopend en de zorgsector bevindt zich in een enorme transitie. Dit vergt veel van zowel de bestuurders, het MT als alle teamleden: er zijn vaak krappe marges en een (te) hoge werkdruk. Met een doordachte en bewezen aanpak adviseert en ondersteunt BusinessBuilding bij het verbeteren van zorgorganisaties tot toekomstbestendige bedrijven: wendbaar, veerkrachtig en met een optimale klant- en marktgerichtheid waarin de kwaliteit van zorg voorop staat.

Het bereiken van duurzame resultaten

Met onze mensgerichte integrale en programmatische aanpak bereiken we duurzame resultaten:

  • Verhogen van medewerkerstevredenheid (en daarmee een lager verloop en verzuim)
  • Zorgvuldige communicatie waarin iedereen weet wat er bedoeld wordt én waarin iedereen zich goed gehoord voelt
  • Verhogen van de efficiëntie en declarabiliteit
  • Medewerkers nemen hun verantwoordelijkheden en eigenaarschap
  • We optimaliseren de interne organisatie
  • Verhogen van de marktbewerking en resultaten
  • Succesvolle digitalisering strategie

Het werkgeluk wordt hoger, het verzuim lager en medewerkers blijven langer werkzaam bij de organisatie

Medewerkers gaan weer denken in kansen en oplossingen. Ze spreken elkaar op een constructieve manier aan en werken goed samen. Iedereen neemt verantwoordelijkheid en voelt zich eigenaar van de zaken die moeten gebeuren. Hierdoor wordt het werkgeluk hoger, is verzuim lager en blijven medewerkers langer werkzaam bij de organisatie.

Verbinding en een prettige cultuur

Het managementteam communiceert helder en duidelijk, waardoor iedereen weet wat de kaders zijn waarbinnen de zelforganisatie goed kan functioneren. Iedereen weet wat van hem of haar verwacht wordt, en er kan over gesproken worden als het even niet lukt of als iemand het anders ziet. Dit zorgt voor verbinding en een prettige cultuur, waarbinnen iedereen zich gewaardeerd en gehoord voelt. Zowel de teamleden als het managementteam.

Wij bieden begeleiding, creëren helderheid, optimaliseren processen en maken mensen vaardiger.

De interventies van BusinessBuilding bij zorgorganisaties zijn altijd gericht op duurzaam resultaat. We geven geen korte training over één onderwerp, waarmee slechts een pleister geplakt wordt. Wat we wel bieden is een maatwerk aanpak, passend bij de fase en doelstellingen van jouw organisatie. Hierbij nemen we alle medewerkers mee in een reis waarbij we begeleiding bieden, helderheid creëren, processen optimaliseren en mensen (en teams) vaardiger maken.

Dit doen we al vele jaren met volle passie en overgave voor diverse organisaties in het zorg domein.

Wil je meer weten over hoe we dit doen of wat dit voor jou oplevert? Investeer dan nu een uur van je tijd in een vrijblijvende kennismaking. Investeren loont altijd! Tijdens de inhoudelijke kennismaking komen we vanuit een objectieve deskundige blik van buitenaf tot pragmatische oplossingsrichtingen voor jouw organisatie.

Wij werken met trots voor