Jan Flipsen

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg en zelfs dat niet eens………

Jan Flipsen

Jans overtuiging is dat mens en organisatie constant in beweging moeten blijven. Stilstand is immers altijd achteruitgang! We zullen constant effectief moeten inspelen op onze snel en sterk veranderende omgeving. Een heldere visie met concrete en meetbare doelen zijn de ultieme voorwaarden om mensen en organisaties scherp te houden. Daarbij moet vanuit een heldere analyse bepaald worden welke veranderingen tot resultaatverbetering zullen leiden. 

Door als mens en organisatie constant in beweging te blijven kan er effectief worden ingespeeld op de snel en sterk veranderende omgeving.
   

Expertisegebieden

  • Interim (verander-)management
  • Ontwikkelen en implementeren van de meest optimale commerciële strategie
  • Leiden van verandertrajecten naar maximaal haalbare (commerciële) resultaten
  • Marketinginspanningen effectief en salesgericht maken
  • Commercieel performance management aan de hand van KPI’s
  • Coachen en trainen van salesprofessionals, commercieel management en directie

Achtergrond

Jan is een no-nonsense executive. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring als commercieel- en algemeen directeur. Deze functies vervulde hij bij een aantal middel- en grote organisaties, zowel op nationaal als internationaal niveau. Altijd opererend in een sterk competitieve omgeving, waar korte termijn- en lange termijnresultaten constant worden gemonitord. Persoonlijke gedrevenheid, het vermogen om snel degelijke vertrouwensrelaties op te bouwen die gebaseerd zijn op samenwerking, lopen als een rode draad door zijn carrière. Jan weet resultaten aantoonbaar te verbeteren. Voor Jan zijn daadkracht, een hands-on mentaliteit en volledig commitment hierbij belangrijke kernwaarden.

Passie

Jans streven is van bedrijven (zelf-)lerende organisaties te maken die blijvend kunnen inspelen op een continue veranderende omgeving. Hij realiseert dit door het aanscherpen van de strategie, structuur en processen optimaal in te richten en het trainen van vaardigheden en coachen van competenties. Het is Jans passie om gedurende dit traject “de gevoelige snaar” te raken, naar boven te krijgen wat iemand echt beweegt, om vervolgens mensen boven zichzelf uit te laten stijgen. Hierdoor ontstaat maximale innerlijke voldoening en een natuurlijke duurzame gedrevenheid.

Aanbevelingen

“Jan had passion for his work, strongly committed to the goals of the business, focusing on the client, providing security and energy to the team, which led to effectiveness, very good negotiator that kwew make consensus and not let a problem unsolved. He is also a person of easy relationship. I wish the best to Jan.” - Luis Pontes Calhau

Alle aanbevelingen »

Klantcases van BusinessBuilding