We roepen het al jaren met zijn allen: leidinggevenden kunnen meer delegeren. En we moeten ook wel, in een jaar waarin we waarschijnlijk wederom veel minder samen werken dan we zouden willen.

Met delegeren alleen ben je er nog niet, dat spreekt voor zich. Alles wat je delegeert, moet worden opgepakt door iemand uit het team. En dat gaat niet vanzelf. Als leidinggevende moet je kunnen vertrouwen op de verantwoordelijkheid van je team en op de betrokkenheid en motivatie van je mensen.

Je schept hiervoor de optimale voorwaarden door ruimte te geven. Want door vertrouwen verandert een groep mensen in een echt team. De te kiezen route kun je prima uit handen geven. Wel stel je als leidinggevende de kaders en het duidelijke eindpunt: de resultaten die bereikt moeten worden.

De optimale voorwaarden

Hoe creëer je dan die optimale voorwaarden? Onderstaande punten mogen in elk geval niet ontbreken:

  • Stimuleer het verantwoordelijkheidsgevoel van je medewerkers
  • Neem input van je team serieus
  • Betrek ze bij het ontwikkelen van initiatieven
  • Prikkel je medewerkers met complimenten én aandachtspunten
  • Laat je team zelf problemen oplossen en coach ze daarbij
  • Geef aandacht aan de samenwerking en resultaatgerichtheid in je team
  • Stuur op resultaat en voortgang
  • Monitor bereikte resultaten

En zorg ervoor dat je weet wat je team bezighoudt. Directe, open communicatie is hierbij altijd het beste uitgangspunt.

« Terug naar alle artikelen

Master your Business

Stap op 16 mei samen met ons in de wereld van impactvol leiderschap, business sustainabillity en commercieel succes.

Aanmelden

You have Successfully Subscribed!