Om werknemers in ons snel veranderende tijdperk effectief te kunnen leiden, moet je als leider jezelf goed kennen en openstaan om te blijven leren. In deze blog bespreken we vier strategieën die je daarbij helpen.

Van ‘ik weet het allemaal’ naar ‘ik leer alles’

We zijn geconditioneerd om elke vraag met één correct en definitief antwoord te willen beantwoorden. Dit komt omdat ons brein zo is geprogrammeerd dat onzekerheid als een risico of bedreiging wordt gezien. Lichamelijk gezien is het normaal om enige stress te voelen als je met een onbekende situatie wordt geconfronteerd.

Het vermijden van deze situaties is dan ook verleidelijk, maar besef je als leider dat vermijdgedrag jouw leren en daarmee je toekomstige groei en prestaties in de weg staat. Je hoeft en kunt niet alles op elk moment weten. Stap als leider dan ook over van een ‘ik weet het allemaal’-mentaliteit naar een ‘ik leer alles’-mentaliteit.

Laat perfectionisme los, wees adaptief

In een complexe omgeving verandert de context voortdurend. Het streven naar perfectie is daarom zinloos.

Voor leiders die vatbaar zijn voor perfectionisme, vormen het ego en de gewenste identiteit (bijvoorbeeld ‘succesvol zijn’ of ‘de expert’ zijn) een belemmering. Laat perfectionisme los. Accepteer fouten en het feit dat je niet alles kunt weten of voorspellen. Wees liever adaptief en focus op het vermogen om de koers te corrigeren zodra dat nodig is. Wees voorbereid op fouten en blijf streven naar vooruitgang.

Doe het niet alleen

Als leider kun je je enigszins geïsoleerd voelen wanneer je te maken hebt met voortdurende verandering en onzekerheid. Een deel van dit gevoel van isolatie komt door de impliciete overtuiging dat je alle problemen zelf moet oplossen.

Wanneer het gaat om een uitdaging op relatief korte termijn met bekende oplossingen, kan zelf een tandje bijzetten een effectieve strategie zijn. Voor uitdagingen waarbij de reikwijdte en de oplossing van het probleem minder duidelijk zijn, is het beter om hulp in te schakelen.

Vraag je netwerk naar hún inzicht en perspectief. Hoe kijken zij naar de situatie? Wat is hun standpunt? Of durf een externe professional  mee te laten denken. 

Uitzoomen

Leiders lopen soms vast in de uitdagingen waarmee ze te maken krijgen, omdat ze er te veel in verdiept zijn. Uitzoomen biedt dan een breder perspectief en een betere kijk op de problemen. Het werpt licht op niet-onderzochte aannames die anders niet zichtbaar zouden zijn. Vanaf een afstand worden onderlinge afhankelijkheden en grotere patronen zichtbaar, waardoor nieuwe oplossingen naar boven komen. Deze helicopterview zorgt voor een groter aanpassingsvermogen en betere wendbaarheid.

Concluderend: streef er als leider niet naar om volledige controle te hebben en accepteer dat je werk gepaard gaat met veranderingen, onzekerheid en complexiteit. Met het toepassen van de bovenstaande strategieën kun je echter wel je vermogen verbeteren om voortdurend te leren, te groeien en effectief door de toenemende complexiteit van onze wereld te navigeren. En dat zal reflecteren in je leiderschap.

« Terug naar alle artikelen

Master your Business

Stap op 16 mei samen met ons in de wereld van impactvol leiderschap, business sustainabillity en commercieel succes.

Aanmelden

You have Successfully Subscribed!