Salesmodel

Mens & Resultaat

Als manager beschik je over de mogelijkheid om individuele teamleden structureel persoonlijk te coachen op performance- en resultaatverbetering. Dat doe je natuurlijk in één-op-één-gesprekken (bilats) maar ook in de dagelijkse on the job-coaching. In alle gevallen gaat die coaching over Mens & Resultaat. 

Je dient ervoor te zorgen dat dit in een juiste balans gebeurt, zodat er bij de medewerkers daadwerkelijk een gedragsverandering plaatsvindt. Individuele coaching vindt dus altijd plaats rondom de thema’s “mens”, “resultaat” en “willen en kunnen”. 

Goede managers zijn zich ervan bewust dat zij een grote invloed op medewerkers hebben. Die invloed is drieledig; naast rationele wegen, ook via energetische wegen en via lichaamstaal. Energetische wegen spreken direct tot het hart, de lichaamstaal verbindt via het limbisch systeem. De twee laatstgenoemde invloeden zijn veelomvattend en vele malen sneller dan de rationele. Maar alle drie zijn ze van belang als het gaat om gedrag en gedragsverandering van medewerkers. Binnen coachend leidinggeven loopt deze drie-eenheid als een rode draad door alles heen; het is de kapstok waaraan je als manager of leidinggevende alles kan ophangen. 

Valkuilen in de praktijk

Een van de valkuilen die we zien in de praktijk is dat het leidinggeven met ‘hart’ gezien wordt als een trucje en niet eigen is aan de manager. Het niet oprecht, niet integer en niet duurzaam invulling geven aan zowel Mens als Resultaat wordt gevoeld, en de medewerker voelt zich niet serieus genomen.

Concluderend

Leidinggeven dient dus te gebeuren met ‘hoofd en hart‘. Hart voor de mens, en hard op de inhoud. Naast hard skills en IQ zijn soft skills, emotionele intelligentie en de juiste energie nóg belangrijker.

Betere prestaties en een beter team

Sterke managers stimuleren en koesteren allereerst goede teamrelaties. Onderling teamvertrouwen, begrip en samenwerking bevordert het uiteindelijke resultaat. Het creëren van een visie speelt ook een wezenlijke rol. Creëer visie of beelden, fysiek of in het brein, van hen die wij leiden, zodat zij verbonden raken met het doel, en daarnaar gaan handelen.

Opereren vanuit het tegengestelde, vanuit de hardheid, creëert een angstcultuur en onveiligheid en zorgt dat medewerkers zich niet positief verbonden voelen. Dit is vervolgens van grote invloed op het onderling vertrouwen en het resultaat. Op basis van macht dwingt een manager geen respect en erkenning af en dat betekent geen loyaliteit, verbondenheid en betrokkenheid.

De mate van betrokkenheid, motivatie en effectiviteit van medewerkers en hun bereidheid om bij te dragen aan organisatiesucces wordt dus in hoge mate bepaald door de wijze waarop leiding wordt gegeven en de energie van de manager. Succesvolle leiders investeren in zichzelf, in goede teamrelaties, in ontwikkeling van team en medewerker en een hoge medewerkersbetrokkenheid.

Kunnen wij je helpen te investeren in jezelf? We horen het graag!

Nu downloaden

Bent u benieuwd of een Interim Commercieel Directeur bij uw organisatie resultaat kan boeken?

Neem dan contact op met één van onze partners of stuur een mail

Impactvol Leiderschap

De wereld verandert, hoe ga je als leider mee?

Ga naar de Whitepaper!

You have Successfully Subscribed!