2-12-2Koninklijke OnderhoudNL sector Vastgoed behartigt de belangen van haar ruim 110 leden: grote multidisciplinaire onderhoudsbedrijven, actief in de schilders- en onderhoudsmarkt in zowel de bestaande bouw als de nieuwbouw.

De sector profileert haar leden als deskundige partners voor structurele en langjarige ketensamenwerking. Resultaat Gericht Samenwerken is daarbij zowel voor onze opdrachtgevers als voor onze aangesloten leden een van de belangrijkste thema’s.

In dit kader heeft een team van BusinessBuilding onder leiding van Twan Sprenkels en ondersteund door Ruud Gevers en Raymond van Domselaar, voor onze leden op diverse locaties in het land strategiesessies uitgevoerd, waarbij een duidelijk beeld is geschetst van de huidige marktontwikkelingen in relatie tot de  huidige en toekomstige positionering van onze sector.

Daarnaast heeft hij ons nieuwe inzichten verschaft en bestaande inzichten verder aangescherpt waar het gaat om de concrete inrichting van resultaat gericht samenwerken met (grote) opdrachtgevers; zodanig dat voor alle partijen een op vertrouwen gebaseerde win-win situatie ontstaat.

De aanpak was een mengvorm van theorie en praktijk waarbij op de plenair behandelde theoretische onderwerpen dieper werd in gegaan in tafelgesprekken tussen leden/ondernemers onderling, begeleid door een professionele tafelvoorzitter.

Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere: de macro-economische ontwikkelingen op het gebied van langjarig vastgoedonderhoud en de mogelijkheden die Resultaat Gerichte Samenwerking in dit kader biedt (als tegenhanger voor de traditionele werkwijze op basis van aanbesteding; vaak gericht op de korte termijn); Strategieontwikkeling, waarbij onderwerpen als klantwaarde-ontwikkeling, klantprofielen, kernstrategieën en alternatieve strategieën aan bod kwamen, organisatie-positionering, marktdrukoptimalisatie en procesinrichting en last but not least, commerciële kansen en mogelijkheden vanuit de RGS-context en op basis van het huidige (eigen) organisatiemodel

Het effect was een bewustwordingsproces dat in veel gevallen leidde tot het kunnen maken van een vertaalslag naar de (kansen en mogelijkheden) van de eigen organisatie enerzijds en naar de verdere verdieping van de samenwerking met bestaande én nieuwe relaties anderzijds.

De bijeenkomsten werden gemiddeld met een 8 beoordeeld. Vanwege het succes van deze aanpak hebben wij BusinessBuilding gevraagd in maart nog tenminste één extra sessie te organiseren voor leden die eerder nog niet hebben kunnen deelnemen.

Binnen het bestuur en in overleg met BusinessBuilding bestuderen wij intussen de mogelijkheden om aan dit traject een concreet vervolg te geven.

« Terug naar alle artikelen

Impactvol Leiderschap

De wereld verandert, hoe ga je als leider mee?

Ga naar de Whitepaper!

You have Successfully Subscribed!