Visie Werkzaak Rivierenland: “Talent werkt voor Rivierenland”

“Werkzaak Rivierenland wil de meest ondernemende infrastructuur voor werk en inkomen van Nederland zijn. Werkzaak Rivierenland regelt dit door de verbinding te zijn tussen de vraag naar en het aanbod van werk. Dit doen we voor werkzoekenden in Rivierenland en werkgevers in Rivierenland en daarbuiten. Vanuit de visie “Talent werkt voor Rivierenland”

De vraag

Nadat in 2016 de accountmanagers van Werkzaak Rivierenland zijn getraind in Multichannel Acquisitie en in Adviserend verkopen, ontstaat begin 2017 de vraag om een markt bewerkingsplan op te stellen.

Andre de Wilde gaat vanuit BusinessBuilding aan de slag samen met een groep van acht medewerkers, van verschillende afdelingen en het UWV waar Werkzaak nauw mee samenwerkt. Het moet immers een plan worden waar iedereen achter staat.

Het resultaat van de samenwerking

De markt wordt scherp in kaart gebracht met onder andere doelgroep segmentatie technieken. Ook worden de verschillende product-markt combinaties afgestemd en alle oriëntatie kanalen besproken. Met behulp van de Sales Activity Management methodiek worden de doelstellingen vertaald naar de te leveren inspanningen van de accountmanagers. Zo weten zij wat er moet gebeuren en kan gedurende het jaar de voortgang gemonitord worden.

Naast de basisonderwerpen zoals een SWOT analyse, komen de belangrijkste aspecten van het BusinessBuilding Commerciële Groei Model aan de orde. Hiermee worden alle aspecten binnen de commerciële organisatie afgedekt.

In vier weken is er, door gezamenlijke inzet en enthousiasme, een concreet markt bewerkingsplan opgeleverd. Een prima opmaat voor het behalen van de doelstellingen.

« Terug naar alle artikelen

Impactvol Leiderschap

De wereld verandert, hoe ga je als leider mee?

Ga naar de Whitepaper!

You have Successfully Subscribed!