Een financiële audit is heel gewoon

Het belang van een audit wordt door veel organisaties onderkend en is het gebruikelijk om verschillende vakgebieden op een regelmatige basis door te laten lichten. De meest voorkomende audits zijn die op het gebied van financiën, productie en kwaliteit. Doel van deze audits is een objectieve doormeting van de huidige processen, het vinden van knelpunten hierin en op basis daarvan proactief de processen te verbeteren om op die manier het rendement van de organisatie te verhogen.

Het aantal commerciële audits groeit

Het is opmerkelijk dat de meeste audits gericht zijn op het kosten kant en zelden op de revenu kant van de organisatie. Desalniettemin is er een groeiende vraag om ook het commerciële vakgebied binnen de organisatie op een objectieve manier door te laten meten. Een aantal reden voor een commerciële audit zijn:

  • Afnemende groei van de markt leidt tot een toenemende concurrentie druk
  • Een afnemende klanten loyaliteit waarbij de vertouwde relatie minder van belang is en er meer focus op het verwachte rendement van de dienst is
  • Toenemende druk op interne kosten waardoor meer omzet per verkoper gerealiseerd moet worden.

Om commercieel succesvol te zijn, is een proactieve verkoop- benadering van groot belang.

Om een goed beeld te krijgen in hoeverre het commerciële team in staat is de groei ambities van de organisatie daadwerkelijk te realiseren, is een objectief inzicht op de onderstaande 3 aspecten van belang:

De (commerciële) organisatie

Is er een duidelijke (commerciële) strategie en is die doorvertaald naar executie. Is de organisatie structuur optimaal afgestemd op deze strategie en is er gedegen cijfermatige inzichten om de organisatie adequaat (bij) te sturen.

De medewerkers

Het gaat hier om inzichten in de competenties en vaardigheden, veranderbaarheid en veranderbereidheid van alle teamleden.

De commerciële processen

Hoe lopen alle werkprocessen en zijn deze efficiënt ingericht. Waar kan het slimmer en beter.

Wat levert een Commerciële audit u op?

Een goede Commerciële Audit zal:

  • Een objectief inzicht in de huidige situatie en het groeipotentieel voor de toekomst geven
  • Een scherp beeld geven wat er verbeterd kan worden
  • Hoeveel die verbeteringen opleveren
  • Een benchmark t.o.v uw concurrentie geven
  • Een pragmatisch actieplan geven hoe de commerciële organisatie op het gewenste niveau gebracht kan worden.
  • Een mogelijkheid geven de verbeteringen van het commerciële team in de tijd te meten en bij te sturen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een commerciële audit voor uw organisatie, lees dan het whitepaper “Hoe stel ik als commercieel manager de juiste prioriteiten en kom ik tot succesvolle interventies?” of neem contact met ons op.

« Terug naar alle artikelen