Met de vakantieperiode achter de rug gaan we weer met volle moed en energie ertegenaan. Afgelopen jaar in dezelfde periode was met de aanhoudende pandemie al een onzekere tijd. Maar waarmee we nu geconfronteerd worden, hadden we met z’n allen niet kunnen voorspellen. De energie- en brandstofprijzen rijzen de pan uit, er is een tekort aan grondstoffen en aan goed personeel is moeilijk te komen.  

Laten we het allemaal niet te somber inzien. Elke schaduw heeft immers ook een zonnige kant. Niet om de huidige economische situatie te bagatelliseren, maar er zijn ook nog organisaties die groeien en niet gebukt gaan onder de toenemende lasten of het gebrek aan personeel. “Het zijn niet de sterksten maar degene die zich het beste kunnen aanpassen, die overleven” is een bekende uitspraak. Wat makkelijker gezegd is dan gedaan.

Voor organisaties die door de economische ontwikkelingen de tering naar de nering moeten zetten, vergt het een Champions Leagueniveau om alles in goede banen te leiden en de marktpositie te kunnen behouden.  

Toch bieden dit soort periodes een uitermate goede kans om te analyseren welke diensten of producten een positieve bijdragen aan de doelstellingen en het rendement van een organisatie leveren en welke niet. Anders gezegd; wat is de relevante klantwaarde van een dienst of product? Als het waterniveau laag komt te staan, dan wordt goed zichtbaar wat er op de bodem ligt. Niet flauw bedoeld in deze droge periode.

Vooral met het personeelstekort komt het eropaan zorgvuldig om te gaan met de resources die ter beschikking staan en het stellen van de juiste prioriteiten voor de opbouw van resultaatgerichte processen en structuren.

Durf te investeren in je grootste kapitaal

Menselijk kapitaal is goud waard om de continuïteit van een organisatie te garanderen, en niet alleen in tijden van schaarste. In een onderzoek van Youserve.nl  onder ruim 500 HR professionals zegt echter 22% het investeren in scholing van medewerkers niet belangrijk te vinden. Daar tegenover staat dat meer dan de helft (52%) van de HR-professionals aangeeft dat medewerkers binnen hun organisatie juist méér belang hechten aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals ontwikkeling en scholing. En toch vindt bijna een kwart van de HR-professionals het niet nodig om in personeel te investeren? Een vreemde gedachte.

Het vinden, binden en boeien van personeel vergt in mijn visie een integrale aanpak binnen een organisatie en is niet alleen de verantwoordelijkheid van degene die het personeel aanneemt in kleine organisaties of de HR-afdeling bij grotere bedrijven. Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk, maar aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers en erkenning van de bijdrage die een medewerker levert aan de doelen van een bedrijf zijn onmisbaar. Of het nu gaat om grote of kleine taken of verantwoordelijkheden.

In dit kader geeft stimulerend en motiverend leiderschap meerdere dimensies, waardoor bijvoorbeeld medewerkers langer aan een organisatie verbonden blijven en zelfs een aanzuigend effect hebben op mensen van buitenaf.   

Voor meer informatie en de toepassing van Impactvol Leiderschap, neem gerust contact op met mij of met een van mijn collega’s.

Bernard is gepassioneerd in het ondersteunen van organisaties op basis van neurowetenschappelijke kennis en inzichten, met als doel het realiseren van duurzame groei. Hierbij ligt de focus op het haalbare potentieel, de kernwaarde, het onderscheidende vermogen en de dynamiek van de organisatie.

« Terug naar alle artikelen