Wil je nu en in de toekomst relevant zijn voor je klanten, dan is innoveren essentieel.  Dat is een bekend gegeven. Maar hoe combineer je als directie je dagelijkse business, gericht op de kortere termijn, met het bepalen van de richting waarin je je organisatie op de lange termijn wilt ontwikkelen? En wat is innoveren nou precies? Is succes verzekerd, zo lang je maar innoveert?

Zo simpel ligt het niet. Innoveren, of vernieuwen, is een constant proces van leren, gewoontes los durven laten en veranderen. En verandering gaat zoals we weten gepaard met weerstand. Zekerheid wordt ingeruild voor onzekerheid en daar zitten de meesten van ons niet zozeer op te wachten.

Je moet daarom goed voor ogen hebben hóe je wilt vernieuwen. Oftewel, je moet een heldere innovatiestrategie hebben. Innovatie is geen project dat je er even naast doet. Je brengt geen innovatie teweeg tijdens een paar brainstormsessies op de hei. Het impliceert andere processen, competenties en ook een andere manier van leidinggeven.

Innoveren is fundamenteel veranderen

Een innovatieve organisatie bezit innovatief vermogen. Er is geen sprake van eenmalige of op zichzelf staande activiteiten, maar van een strategie die de organisatie continu gesynchroniseerd laat zijn met de omgeving. Met markten, klanten en andere relevante stakeholders. De organisatie is optimaal veerkrachtig en wendbaar. Directie en management zijn in staat om bestaande ideeën te doorbreken. Bijvoorbeeld over hoe je je klanten optimaal bedient, maar ook hoe je je teams aanstuurt. Fundamenteel durven afwijken van de gebaande paden is essentieel voor innovatie.

Wat betekent dit voor leidinggevenden?

Een leidinggevende draagt in dit geval primair de verantwoordelijkheid om een cultuur te creëren, waarin medewerkers bereid zijn een optimale bijdrage te leveren aan de innovatie binnen de organisatie. Hij of zij faciliteert medewerkers, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen, zowel professioneel als persoonlijk. Medewerkers krijgen de ruimte voor eigen initiatieven en ze mogen daarbij fouten maken. Ondernemerschap wordt gestimuleerd.

Impactvol leiderschap

Kortom, een innovatieve organisatie vraagt om impactvol leiderschap. In ons programma Impactvol Leiderschap  maken we gebruik van inzichten uit de antropologie, psychologie, systeemtheorie en filosofie. We delen inzichten, kennis en ervaringen die jouw leiderschap verstevigen en je optimaal laten functioneren in een innovatieve organisatie.

« Terug naar alle artikelen

Impactvol Leiderschap

De wereld verandert, hoe ga je als leider mee?

Ga naar de Whitepaper!

You have Successfully Subscribed!