Impactvol Leiderschap

 “Dankzij dit programma ben ik een betere leider van mijn organisatie en heb ik nu de kennis in huis om de groei van mijn medewerkers optimaal te begeleiden.”

Ben jij klaar voor impactvol leiderschap?

Onze snel en constant veranderende samenleving vraagt om impactvol leiderschap en om inspirerende leiders. Wat is jouw leiderschapsrol? Ben jij in staat optimale betrokkenheid te creëren bij je werknemers? Kun je waar nodig (gedrags)verandering realiseren en heb je het vermogen om benodigde acties met overtuiging uit te voeren?
En last but not least: geef je jezelf voldoende tijd om leiding te geven? Of blijf je te druk met operationele zaken en kom je daardoor nauwelijks toe aan impactvol leidinggeven?

Als jij je realiseert dat je hierin verder kunt groeien (en tussen jou en ons gesproken: iederéén heeft baat bij persoonlijke groei…), dan ben je klaar voor ons programma ‘Impactvol Leiderschap.’

 

Onze leiderschapsprogramma’s zijn gericht op duurzame gedragsverandering en resultaatverbetering. Er bestaat geen ‘quick fix’ en we gaan daarom echt de diepte in. Daarmee garanderen we een waardevolle verbetering voor de lange termijn. ‘Impactvol Leiderschap’ is altijd op maat gemaakt voor jou en/of jouw team en bestaat in de basis uit (één of meer van) de volgende onderdelen:

Impactvol Leiderschap

In het programma Impactvol Leiderschap maken we gebruik van inzichten vanuit de antropologie, psychologie, systeemtheorie én filosofie. We reiken je inzichten, kennis en ervaringen aan die jouw leiderschap gaan verstevigen.

Leidinggeven vanuit Strategie

Wie je bent en wat je doet, staat beschreven in je strategie. Denk daarbij aan je missie, visie, positionering en je duurzaam onderscheidend vermogen. Dit onderdeel gaat over hoe je je medewerkers intrinsiek betrokken krijgt en gemotiveerd houdt bij het realiseren van je doelen.

Neuro en neurogedragsstijlen

Het brein is de bron van ons gedrag. Kennis van dit brein geeft inzicht waar gedrag vandaan komt en hoe gedrag te veranderen is. Juist met deze inzichten ben je beter in staat om een veilige en prettige werkomgeving te creëren waarin mensen optimaal gedijen en zichzelf blijvend ontwikkelen.

Benieuwd hoe we jouw leiderschap kunnen verdiepen naar excellent leiderschap? Bel ons dan nu voor een vrijblijvende afspraak. We bespreken dan jouw persoonlijke vragen en aandachtspunten en maken op basis daarvan een leiderschapsprogramma op maat voor jou en/of je team.

Herken je dit?

 • In je organisatie zijn werkwijzen, processen en structuren niet voldoende bepaald of bekend, of er wordt onvoldoende naar gehandeld.
 • Directie en het management zijn te druk met operationele zaken en komen daardoor te weinig toe aan daadwerkelijk leidinggeven. De besluitvorming is dan ook te operationeel of te ad hoc van aard.
 • De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokkenen (medewerkers, directie, management) zijn niet of onvoldoende gekaderd. Daardoor ontstaat onduidelijkheid over wie welke taak uitvoert.
 • De werkdruk is (te) hoog, ingegeven door het feit dat alles prioriteit heeft (oftewel: dat niet de juiste prioriteiten worden gesteld).
 • De formatie van de organisatie is dezelfde als jaren geleden, terwijl de aandachtsgebieden en prioriteiten veranderd zijn.
 • De formatie van de organisatie is meegegaan met de veranderde aandachtsgebieden en prioriteiten, maar daardoor zijn de (werk) processen niet meer up-to-date.
 • Er wordt geen leidinggegeven vanuit de strategie (missie, visie, jaarplan, beleidsplan) van de organisatie
 • Door alle drukte en de continu veranderende omgeving (economisch, sociaal-maatschappelijk, juridisch) regeert de waan van de dag.
 • Er is sprake van een ongezonde ‘onderstroom’; de cultuur van de organisatie verdient meer aandacht. Door de waan van de dag is daar echter onvoldoende tijd voor.
 • In de afgelopen jaren is er veel veranderd op het vlak van leidinggeven op afstand (hybride werken). Het is lastig met collega’s de verbinding aan te gaan en op peil te houden.
 • Je zou vanuit de directie (en management) meer eigenaarschap bij de medewerkers willen leggen, maar dat lukt niet zoals je dat voor ogen hebt.

“Onze organisatie is enorm gegroeid in de afgelopen jaren. Wij willen als directie graag zo goed mogelijk bijdragen aan de verdere ontwikkeling en inrichting van de organisatie. Hierdoor is er behoefte ontstaan om vanuit de gezamenlijkheid te leren en ontwikkelen op senior leiderschap, waarbij er ook ruimte is voor individuele coaching en begeleiding.”

Benieuwd hoe we jouw leiderschap kunnen verdiepen naar excellent leiderschap? Bel ons dan nu voor een vrijblijvende afspraak. We bespreken jouw persoonlijke vragen en aandachtspunten en maken op basis daarvan een leiderschapsprogramma op maat.

whitepaper toekomst sales en marketing in b2b

Download onze nieuwe Whitepaper

De toekomst van sales & marketing in de B2B-markt

Nu downloaden!

You have Successfully Subscribed!