Impactvol Leiderschap

 “Dankzij dit programma ben ik een betere leider van mijn organisatie en heb ik nu de kennis in huis om de groei van mijn medewerkers optimaal te begeleiden.”

Ben jij klaar voor impactvol leiderschap?

Onze snel en constant veranderende samenleving vraagt om impactvol leiderschap en om inspirerende leiders. Wat is jouw leiderschapsrol? Ben jij in staat optimale betrokkenheid te creëren bij je werknemers? Kun je waar nodig (gedrags)verandering realiseren en heb je het vermogen om benodigde acties met overtuiging uit te voeren?
En last but not least: geef je jezelf voldoende tijd om leiding te geven? Of blijf je te druk met operationele zaken en kom je daardoor nauwelijks toe aan impactvol leidinggeven?

Als jij je realiseert dat je hierin verder kunt groeien (en tussen jou en ons gesproken: iederéén heeft baat bij persoonlijke groei…), dan ben je klaar voor ons programma ‘Impactvol Leiderschap.’

Onze leiderschapsprogramma’s zijn gericht op duurzame gedragsverandering en resultaatverbetering. Er bestaat geen ‘quick fix’ en we gaan daarom echt de diepte in. Daarmee garanderen we een waardevolle verbetering voor de lange termijn. ‘Impactvol Leiderschap’ is altijd op maat gemaakt voor jou en/of jouw team en bestaat in de basis uit (één of meer van) de volgende onderdelen:

Impactvol Leiderschap

In het programma Impactvol Leiderschap maken we gebruik van inzichten vanuit de antropologie, psychologie, systeemtheorie én filosofie. We reiken je inzichten, kennis en ervaringen aan die jouw leiderschap gaan verstevigen.

Leidinggeven vanuit de Strategie

Wie je bent en wat je doet, staat beschreven in je strategie. Denk daarbij aan je missie, visie, positionering en je duurzaam onderscheidend vermogen.

Neuro +
Leiderschap

Het brein is de bron van ons gedrag. Kennis van het brein geeft inzicht waar gedrag vandaan komt en hoe gedrag te veranderen is.

Leiderschap & Outdoor

Buiten en de natuur kan ons in veel gevallen een goede spiegel voorhouden, of juist even de rust brengen die we nodig hebben. Of het geven en ontvangen van vertrouwen laten ervaren. 

Impactvol leiderschap

In het programma Impactvol Leiderschap maken we gebruik van inzichten vanuit de antropologie, psychologie, systeemtheorie én filosofie. We reiken je inzichten, kennis en ervaringen aan die jouw leiderschap gaan verstevigen.

In dialoog met jezelf en gelijkgestemden verdiep jij op jouw organisatievragen en persoonlijke vragen. Onder begeleiding van een vaste hoofdtrainer/ coach, en minimaal één gastdocent, komen diverse inspirerende onderwerpen voorbij, waardoor je daarna vol nieuwe inzichten en energie weer je eigen organisatie instapt.

We gaan aan de slag met onder andere de volgende thema’s:

 • Organisatiecultuur
 • Groepsdynamica
 • Rollen en posities
 • Systeemdynamieken in organisatie
 • Inclusief leiderschap
 • Hoe benut je de collectieve wijsheid van jouw organisatie

Voorafgaand aan de start van het Impactvol leiderschap is er een online intake, waarin jij jouw persoonlijke aandachtspunten kunt benoemen. Het doel van het programma is dat je specifiek joúw leiderschapsrol verdiept en dat je eenvoudig de vertaalslag naar je eigen organisatie kunt maken.  

Wat leer je nog meer tijdens het Programma Impactvol Leiderschap

 • Hoe draag je als directeur/bestuurder bij aan de gewenste organisatiecultuur?
 • Tools om impact te hebben op groepsdynamica en jouw medewerkers/management hierin mee te nemen.
 • Inzicht in vormen van leiden en leiderschap: wie ben jij als senior leider en wie wil je zijn?
 • De kracht van de groep: leiden zonder sterke hiërarchie, hoe doe je dat?
 • Inzicht in de systeemdynamieken in jouw organisatie
 • Werken aan organisatievraagstukken: leren kijken op verschillende manieren en niveaus
 • Reflecteren op basis van het socratische gesprek
 • Inzicht in het belang van een zorgvuldige wisseling van de wacht: Bestemming en eindigheid

Download onze whitepaper over Impactvol Leiderschap

Leidinggeven vanuit de Strategie

Wie je bent en wat je doet, staat beschreven in je strategie. Denk daarbij aan je missie, visie, positionering en je duurzaam onderscheidend vermogen. Dit programma-onderdeel gaat over hoe je je medewerkers intrinsiek betrokken krijgt en gemotiveerd houdt bij het realiseren van je doelen.

Creëer jouw juiste strategie volgens de WHY van je organisatie. Vertel jouw authentieke verhaal met Storytelling. Gebruik makend van het Business Model Canvas krijg je je strategie, je doelen en je doelstellingen helder. Je leert je medewerkers en management optimaal te motiveren, waardoor je vastgestelde KPI’s behaalt.

Dit programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De ‘WHY’ en storytelling
 • Het Business Model Canvas
 • Motiveren & de ‘vooruitgangslus’
 • Het belang van de individuele bijdrage
 • Doelen, doelstellingen en KPI’s

Daarnaast biedt het programma:

 • Vanuit je missie, visie en propositie leer je op zo’n manier leiden en leidinggeven dat je intrinsiek gemotiveerde en betrokken medewerkers krijgt.
 • Je maakt vanuit de visie en missie van jouw organisatie een concrete strategie en beleidsplan. Deze vertaal je naar een helder actieplan.
 • We richten dashboards in die passen bij het proces van jouw organisatie, met de juiste KPI’s. Hierdoor ontstaat een scherp en volledig beeld van de geleverde inspanningen en de verschillende voortgangen per afdeling of medewerker.

Neuro en neurogedragsstijlen

Het brein is de bron van ons gedrag. Kennis van het brein geeft inzicht waar gedrag vandaan komt en hoe gedrag te veranderen is.

 • Hoe kun je breinkennis toepassen in je organisatie en bij medewerkers zodat je een positiever resultaat behaalt?
 • Hoe faciliteer je managers om hun teams en medewerkers optimaler aan te sturen?
 • Hoe motiveer je medewerkers om hun ambities, doelen en plannen te verwezenlijken?
 • Hoe zorg je dat iedereen op zijn manier optimaal betrokken is bij de taak die hem of haar te doen staat en daarmee maximaal presteert?
 • Hoe werkt het brein en wat kun je met kennis over het brein in je organisatie, bij medewerkers, bij interne en externe stakeholders?

Op deze en andere vragen krijg je antwoord tijdens het Programma Neuro en neurogedragsstijlen.

Onderdelen van het programma zijn:

 • Het brein en breinontwikkeling
 • Zintuigen en je brein
 • Het maken van verbinding met elkaar
 • Verschillen tussen het mannen- en het vrouwenbrein
 • Hormonen en het neurocircuit
 • ‘To foster thrive ‘en de breinwetmatigheden
 • De vier neuro-gedragsstijlen; hun voordelen en valkuilen en do’s en dont’s
 • Neuro-gedragstest, inclusief bespreken van jouw eigen ‘breinrapport’
 • Team- en teamsamenstelling.

Je leert onder andere het volgende:

 • Kennis van het brein en neurowetenschappelijke inzichten in relatie tot je dagelijkse werkzaamheden. Hoe werkt het brein? En vooral, wat is het effect daarvan op ons gedrag en dat van anderen?
 • Wat jouw eigen neuro-gedragsstijl is en wat dat betekent dat voor jouw gedrag en omgang met anderen?
 • De verschillen tussen mensen op basis van neurowetenschappelijke inzichten (neuro-gedragsstijlen) en hoe je daar het best op in kunt spelen
 • Handvatten en tools om deze breinkennis toe te passen in elke geleding van de organisatie, bij elke collega of medewerker, en daardoor betere resultaten.
 • Hoe medewerkers zich meer verbonden voelen met elkaar en de organisatie.
 • Het optimaal samenstellen van je team; kennis die je kunt gebruiken bij het vinden, binden en boeien van medewerkers in je organisatie.

Na het volgen van dit programma ben je in staat je teams en medewerkers optimaal te laten floreren. Je medewerkers kunnen door betere relaties efficiënter en productiever (samen)werken.

Leiderschap & Outdoor

Wij maken de sterkste bedrijven nóg sterker!

In en met de natuur laten we je inzichten voor impactvol leiderschap zélf ervaren.

Buiten in de natuur zijn, houdt ons in veel gevallen een goede spiegel voor, of brengt even de rust die we nodig hebben. Het laat ons het geven en ontvangen van vertrouwen ervaren. Het helpt bij het ervaren van echte samenwerking en het bouwen aan een hecht team.

leiderschap en outdoor

Dit is dan ook de reden dat wij vaak en graag outdoor activiteiten aan ons leiderschap programma toevoegen. Altijd passend bij de context en de ontwikkeling die we met elkaar willen bereiken. We maken hiervoor gebruik van verschillende outdoor activiteiten met locaties door heel Nederland.

Ervaar de impact zelf!

Outdoor & onze hersenen

De aanpak van BusinessBuilding levert blijvende resultaatverbetering door een combinatie van verandering in gedrag en mindset en verbetering van processen en individuele vaardigheden. Aan die kennis koppelen we neurowetenschappelijke inzichten. Want als we snappen hoe het brein functioneert, kunnen we mensen structureel van gedachten en gedrag doen veranderen.

In de vrije natuur komt ons brein aantoonbaar en meetbaar tot rust. Hierdoor komt energie en tijd vrij voor creativiteit, fysieke en mentale helingsprocessen en we worden er simpelweg blijer van.

Daarnaast ervaar je zelf hoe gedrag tot stand komt tijdens het uitvoeren van inspirerende en soms confronterende outdooractiviteiten én hoe je daarop kunt reageren en anticiperen. Kennis die je ontegenzeggelijk in de samenwerking met collega’s direct kunt gebruiken.

Outdoor & lichaam

Ons lichaam zegt vaak meer dan onze woorden, mits we daar goed naar kijken. Onze gevoel geeft ons altijd eerlijke en belangrijke inzichten, mits we daar naar durven luisteren. In verschillende oudoor activiteiten leren we je luisteren naar je gevoel en kijken naar wat onze lichamen je vertellen.

Outdoor & impact

De impact ervaren van jouw (onbewuste en onbedoelde) gedrag? Ook hiervoor hebben we een aantal outdoor oefeningen waarmee we jou dat laten ervaren. Juist dan wordt jij je bewust van de impact van je onbewuste gedrag. Zodat jij jezelf ook op dit vlak verder kunt ontwikkelen.

Wat krijg je?

 • Actueel en op maat gemaakt leiderschapsprogramma gericht op verbinding en samenwerking, gecombineerd met inspirerende en soms confronterende outdoor activiteiten, in samenwerking met verschillende gespecialiseerde partners.
 • Eén of meerdere dagdelen in een inspirerende, groene omgeving
 • Compleet verzorgd in kennis, ontspanning en de innerlijke mens; je focust je alleen op je eigen proces
 • Afwisselend programma met binnen- en buitensessies

Wat levert het je op?

 • Inzicht in en kennis van modern leiderschap en/of management(technieken)
 • Praktisch toepasbaar inzicht in de werking van je eigen brein in relatie tot samenwerken en interactie
 • Je leert door outdoor trainingstechnieken instinctieve reflexen van jezelf en gesprekspartners of collega’s herkennen en kunt hier tijdig op reageren en anticiperen
 • Mentale en fysieke ontspanning door een ongedwongen sfeer in een natuurlijke omgeving
 • Ruimte voor het aangaan van diepere relatie met collega’s en medewerkers

Kortom, een impactvolle leider en betere samenwerking met sterkere teams!

Benieuwd hoe we jouw leiderschap kunnen verdiepen naar excellent leiderschap? Bel ons dan nu voor een vrijblijvende afspraak. We bespreken dan jouw persoonlijke vragen en aandachtspunten en maken op basis daarvan een leiderschapsprogramma op maat voor jou en/of je team.

Herken je dit?

 • In je organisatie zijn werkwijzen, processen en structuren niet voldoende bepaald of bekend, of er wordt onvoldoende naar gehandeld.
 • Directie en het management zijn te druk met operationele zaken en komen daardoor te weinig toe aan daadwerkelijk leidinggeven. De besluitvorming is dan ook te operationeel of te ad hoc van aard.
 • De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokkenen (medewerkers, directie, management) zijn niet of onvoldoende gekaderd. Daardoor ontstaat onduidelijkheid over wie welke taak uitvoert.
 • De werkdruk is (te) hoog, ingegeven door het feit dat alles prioriteit heeft (oftewel: dat niet de juiste prioriteiten worden gesteld).
 • De formatie van de organisatie is dezelfde als jaren geleden, terwijl de aandachtsgebieden en prioriteiten veranderd zijn.
 • De formatie van de organisatie is meegegaan met de veranderde aandachtsgebieden en prioriteiten, maar daardoor zijn de (werk) processen niet meer up-to-date.
 • Er wordt geen leidinggegeven vanuit de strategie (missie, visie, jaarplan, beleidsplan) van de organisatie
 • Door alle drukte en de continu veranderende omgeving (economisch, sociaal-maatschappelijk, juridisch) regeert de waan van de dag.
 • Er is sprake van een ongezonde ‘onderstroom’; de cultuur van de organisatie verdient meer aandacht. Door de waan van de dag is daar echter onvoldoende tijd voor.
 • In de afgelopen jaren is er veel veranderd op het vlak van leidinggeven op afstand (hybride werken). Het is lastig met collega’s de verbinding aan te gaan en op peil te houden.
 • Je zou vanuit de directie (en management) meer eigenaarschap bij de medewerkers willen leggen, maar dat lukt niet zoals je dat voor ogen hebt.

“Onze organisatie is enorm gegroeid in de afgelopen jaren. Wij willen als directie graag zo goed mogelijk bijdragen aan de verdere ontwikkeling en inrichting van de organisatie. Hierdoor is er behoefte ontstaan om vanuit de gezamenlijkheid te leren en ontwikkelen op senior leiderschap, waarbij er ook ruimte is voor individuele coaching en begeleiding.”

Benieuwd hoe we jouw leiderschap kunnen verdiepen naar excellent leiderschap? Bel ons dan nu voor een vrijblijvende afspraak. We bespreken jouw persoonlijke vragen en aandachtspunten en maken op basis daarvan een leiderschapsprogramma op maat.