Goed voorbeeld doet goed volgen, één van de vele spreekwoorden die onze taal rijk is. Bij het opvoeden van kinderen is dit een raak spreekwoord. Kinderen leren vooral van het nadoen van volwassenen. En uiteraard probeer jezelf vooral het goede voorbeeld te geven, vaak met wisselend succes.

Tafelvoetbal

Het goede voorbeeld geven is niet alleen voorbehouden aan ouders, maar geldt ook zeker voor managers en andere leiders. Gewenst gedrag moet niet alleen uitgesproken worden, maar vooral voorgeleefd worden. Zo ken ik een bedrijf dat in een poging tot meer beweging en ontspanning bij het personeel een voetbaltafel had aangeschaft. Deze bleef echter weken, maanden ongebruikt staan. Op diverse manieren werd het personeel aangemoedigd om de tafel te gebruiken, maar het bleef stil rondom de tafel.

Zelf in actie komen

Ik vroeg de directeur toen, of hij of één van de managers de tafel gebruikte, maar daarop werd ontkennend geantwoord. Ik gaf aan dat hij en de managers toch echt zelf aan de slag moesten met de tafel, om het personeel in actie te krijgen. Hij keek enigszins verbaasd. Toen hij daadwerkelijk zelf tafelvoetbal ging spelen en actief mensen uitnodigde, bleek de populariteit van de tafel snel toe te nemen. Nu is het een vast onderdeel van de pauze en worden er zelfs hele competities op gespeeld.

Gewenst gedrag

Dit voorbeeld maakt duidelijk dat zonder goed voorbeeld van hogerhand het gewenste gedrag nauwelijks wordt uitgevoerd. Je kunt er de mond vol van hebben, maar als je gedrag zelf niet uitdraagt of voorleeft, dan zal het zeker niet gronden. Dus wil je zaken anders geregeld hebben in je bedrijf? Wees je er dan als leider bewust van, dat je zelf éérst het gewenste gedrag moet laten zien. Jij bent ten slotte een voorbeeld voor vele anderen binnen je bedrijf.

Neuro kennis

Het goede voorbeeld is één van de breinwetmatigheden die BusinessBuilding in zijn programma’s opgenomen heeft. Naast dit aspect zijn er nog een aantal meer die van belang zijn voor bijvoorbeeld het doorvoeren van veranderingen of het verkrijgen van gemotiveerde mensen. Wil je meer weten over breinwetmatigheden? Volg dan onze Neuro Masterclass op 15 oktober a.s.

Marieke van Stek is partner bij BusinessBuilding en heeft zich specifiek ontwikkeld op neurowetenschappelijk inzicht, gecombineerd met commercieel verandermanagement. Wil je meer weten over onze neuroprogramma’s, bel dan Marieke op 06 2290 8067 of mail naar neuro@businessbuilding.nl

« Terug naar alle artikelen

Master your Business

Stap op 16 mei samen met ons in de wereld van impactvol leiderschap, business sustainabillity en commercieel succes.

Aanmelden

You have Successfully Subscribed!