Het menselijk brein bestaat uit een bewust en een onbewust gedeelte. Het onbewuste gedeelte bepaalt het grootste deel van ons handelen en speelt een grote rol in het aanleren van nieuw gedrag. Goed om je dat als leidinggevende te beseffen. Wat kun je doen om jouw team of medewerkers tot ander gedrag te bewegen? We delen drie praktische tips.

Neuro-tip 1 Geef het goede voorbeeld

Een open deur? Een vanzelfsprekende waarheid? Wellicht, maar juist daarom verdient dit aspect het om genoemd te worden. Geef je alleen met woorden vorm aan gewenste gedrag, dan is de verandering gedoemd te mislukken. Je moet het zélf laten zien. Ons menselijk brein is veel meer gefocust op de non-verbale dan de verbale boodschap. Dus als je ander gedrag wil bewerkstelligen, geef dan zelf het goede voorbeeld

Neuro-tip 2 Verandering heeft tijd nodig

De wereld om ons heen verandert snel en mensen en organisaties moeten zich continue blijven aanpassen. Dit betekent dat het doorvoeren van veranderingen een constante is in het leven en werken van alledag. Besef dan als leider dat het vier tot zes weken duurt, voordat veranderingen bij mensen echt beklijven.

Dit heeft te maken met je hersenverbindingen. Voor het uitvoeren van nieuwe vaardigheden of ander gedrag zijn nieuwe verbindingen in je hersenen nodig. En het duurt een paar weken voordat deze banen stevig genoeg zijn om het gedrag of de vaardigheid onbewust toe te passen.

Uiteraard geldt wel, hoe vaker de nieuwe vaardigheid geoefend wordt of het nieuwe gedrag toegepast moet worden, hoe sneller de banen up and running zijn en de verandering beklijft. Dus geef je medewerkers enkele weken de tijd om de verandering door te voeren in hun werkwijze en gedrag.

Neuro-tip 3 Wees met volle aandacht bij de ander

Neem de tijd voor diepergaande gesprekken met je medewerkers. En zorg dat je in deze gesprekken ook geestelijk écht bij je medewerker en bij het gesprek bent. Neem de tijd, laat je niet afleiden, houd je gedachten erbij en sluit storende factoren uit.

Afwezigheid heeft je medewerker, bewust of onbewust, door. Door hem of haar je volledige aandacht te geven, breng je een goede verbinding tot stand en daarmee een goed gesprek. Zorg daarom voor oprechte aandacht en geestelijke aanwezigheid bij contactmomenten.

Bovenstaande tips zijn onderdeel van de neuro-leiderschapsprogramma’s van BusinessBuilding. Deze programma’s, in combinatie met maatwerkbegeleiding, leiden organisaties, teams en individuen naar optimaler presteren en duurzaam betere commerciële resultaten. Wil je meer tips of verder sparren over hoe je deze drie tips in de praktijk toepast? Mail dan naar neuro@businessbuilding.nl , bel ons op 088 – 0111 333 of bel/app Marieke van Stek op 06-2290 8067.

« Terug naar alle artikelen