Haarscherpe inzichten in verbeterpotentieel

U wilt weten hoe de verkooporganisatie binnen uw bedrijf in elkaar zit. Wat gaat er goed, wat kan er beter en hoeveel levert dat dan op? Hier komt u achter met een Commerciële Audit van BusinessBuilding. Een aanbevolen middel om helderheid te verkrijgen voor directie en management m.b.t. het functioneren van het commerciële team.

Wat is een commerciele audit?

Een commerciële audit analyseert de verkoop (zowel binnen- als buitendienst) en, indien aanwezig, de marketing afdeling binnen een organisatie. Een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces om een helder beeld over het functioneren van een organisatie te krijgen, deze objectief te evalueren en aanbevelingen doen te verbetering van de commerciële resultaten. In sommige gevallen zullen ook andere afdelingen die raakvlakken hebben met de commerciële organisatie betrokken worden bij de audit. Te denken valt aan personeelszaken, financiële zaken, engineering.

Inzichten Commerciële Audit

In het geval van een commerciële audit kijken we op een aantal verschillende manieren naar de organisatie van de sales- en marketingactiviteiten binnen een organisatie. Dit levert de volgende inzichten op:

 • We analyseren alle commerciële processen
 • Klant data analyse en cijfermatige inzichten
 • We interviewen de betrokken medewerkers op commercieel gebied
 • Een benchmark op inspanningen en conversies
 • Inzicht in de vaardigheden en talenten van de medewerkers
 • Marktanalyse
 • Groepsdynamica en leiderschap

  Kortom; we kijken op een aantal verschillende manieren naar de hele sales en marketing organisatie. Op deze wijze krijgen we scherpe en objectieve inzichten. Inzichten die aangeven wat er goed gaat en wat er beter kan en hoe het beter kan. Deze verbeteringen kwantificeren we naar hoeveel het oplevert als we deze verbeteringen implementeren.

Werkwijze Commerciële Audit

De methodes waarmee het onderzoek van de Commerciële audit gedaan wordt is in de meeste gevallen een combinatie van:

 • Interviews in de organisatie met directie, management, binnen- en buitendienst en marketing.
 • Observatie in de organisatie, waarbij o.a. gekeken wordt naar werkprocessen, effectiviteit, leiderschap en collectieve waarden.
 • Interviews extern met klanten uit de verschillende lagen van de Klantenpiramide, Ex- klanten en prospects.
 • Data analyse: het gaat hier om informatie analyse in o.a. de volgende bronnen; Klantpiramide, Account plannen, Verkoopplannen, Klantverloop, Klant tevredenheid onderzoek, Communicatie materialen.
 • Markt / speelveld analyse waarbij wordt gekeken naar afhankelijkheden, kansen en bedreigingen in de markt.

In de meeste gevallen wordt deze commerciële audit in circa 5-8 dagen gerealiseerd.

Resultaten van een Commerciële Audit

Een Commerciële audit is (mits goed uitgevoerd) is een aanbevolen middel om helderheid te verkrijgen voor directie en management m.b.t. het functioneren van het commerciële team, uit te vinden in hoeverre zij in staat is om de groeidoelstellingen en ambities van de organisatie te realiseren en wat er eventueel verbeterd moet worden om toekomstige groei te waarborgen. Alle bevindingen en aanbevelingen presenteren we aan de directie. In een concreet actieplan zetten we vervolgens uiteen hoe je deze verbeteringen kunt realiseren en hoeveel dat voor jouw bedrijf oplevert.