Van Nelle Fabriek

Het is fantastisch dat we met Sjef in een aantal intensieve maanden zowel een interim manager, een trainer, een coach én een consultant tot onze beschikking hadden, die onze organisatie écht een stuk verder heeft geholpen. Het is haast niet voor te stellen wat we samen in 1 jaar tijd hebben bereikt.

Dhr. Henk van Maanen

Directeur | Ondernemer, Van Nelle Fabriek Events

Na het vertrek van Van Nelle uit de fabrieken is het gehele complex opnieuw ontwikkeld tot haar huidige bestemming. Waar voorheen Tabak, Koffie en Thee werden verwerkt, is het nu een bedrijfsverzamelgebouw, met onder andere ook ruim 10.000 m2 in gebruik voor bedrijfsevenementen, beurzen, vergaderingen, feesten en congressen. Door de verschillende ruimtes is de locatie geschikt voor bijeenkomsten van 2 tot 5.000 personen.

Startsituatie

We waren op zoek naar tijdelijke vervanging voor de commercieel manager. Zo zijn wij in contact gekomen met Sjef de Graauw van BusinessBuilding. Na veelvuldig contact is besloten hem aan te stellen als interim op de plek van de commercieel manager. Hij zou hierbij de salesafdeling ondersteunen en de gaten op project- en klantniveau opvullen. Daarnaast hebben we afgesproken dat hij de tijd zou gebruiken om ons (sales)proces onder de loep te nemen, om te zien waar we verbeteringen zouden kunnen doorvoeren.

Aanpak

Allereerst is veel meegewerkt binnen de organisatie om een goede feeling te krijgen met onze organisatie. Sjef nam de rol van commercieel manager duidelijk op zich. Nieuwe projecten werden opgezet en oudere afgerond. Tevens werd de salesafdeling ondersteund in de uit te voeren werkzaamheden. Tegelijkertijd heeft Sjef, door middel van onder andere gesprekken met ons als directie en met medewerkers, het (sales)proces geanalyseerd. Omdat nergens was vastgelegd hoe dit proces eruitzag, en wat er nu precies gebeurt binnen de organisatie, is dit hele traject doorgelicht en op basis van het 3 P-model (People, Process, Product) opnieuw vastgesteld en gevisualiseerd. Door dat laatste kregen alle medewerkers meer feeling bij het proces en is de (deels) nieuwe werkwijze geborgd. Nadat het proces is herzien, heeft Sjef ook de taak op zich genomen om de salesafdeling te trainen, waarbij vooral de pro-actievere rol en consultative selling aandacht heeft gekregen. In diezelfde periode heeft Sjef de nieuw aangestelde teamleiders van de organisatie ook begeleid bij het coachend leidinggeven.

Resultaten

Doordat het commerciële gat is opgevuld, is ervoor gezorgd dat de lopende projecten met succes zijn afgerond. De ondersteuning van de salesafdeling en de training heeft gezorgd voor een pro-actievere houding richting de markt, en de teamleiders hebben de nodige handvatten gekregen in het succesvol blijven begeleiden van hun medewerkers. Het duidelijk visualiseren van het salesproces binnen de organisatie, heeft geresulteerd in duidelijkere afspraken tussen de verschillende afdelingen. Door de intensieve inzet van Sjef de Graauw binnen de organisatie, is de omzet toegenomen. Er is een omzetgroei gerealiseerd van 13% ten opzichte van het voorgaande jaar.

 

+13% Omzetgroei

Master your Business

Stap op 16 mei samen met ons in de wereld van impactvol leiderschap, business sustainabillity en commercieel succes.

Aanmelden

You have Successfully Subscribed!