Aanpakken en oplossen. Bij BusinessBuilding vonden we die commerciële daadkracht.
Maas Simon

Syntrus Achmea

Syntrus Achmea Pensioenbeheer is onderdeel van Achmea en voert de pensioenregelingen uit van ruim zeventig Nederlandse pensioenfondsen. Syntrus onderscheidt zich in deze markt door toegankelijke, begrijpelijke en betaalbare producten en diensten aan te bieden. De dienstverlening gaat verder dan alleen op tijd de juiste premies innen en pensioenen uitkeren. Syntrus stelt de klant echt voorop door continue de dienstverlening te verbeteren en innovatieve oplossingen ook waar te maken. Zo blijft zij de meest vertrouwde verzekeraar.

Startsituatie

De pensioenwereld is volop in beweging. Herstel- en crisisplannen zijn aan de orde van de dag. Allemaal bedoeld om de oudedagvoorziening in stand te houden. De pensioenbesturen ervaren die druk en zetten alles op alles om de regelingen betaalbaar en solide te houden. Bij Syntrus speelde een complex traject, waarbij de belangen van verschillende besturen op waarde moesten worden geschat. In dat licht was er bij Syntrus Achmea behoefte aan een commerciële projectleider die daadkracht en politieke sensitiviteit bijeen bracht. Die is gevonden bij BusinessBuilding.

Aanpak

BusinessBuilding heeft eerst de situatie en de gemaakte afspraken helder in kaart gebracht. Rekening houdend met de belangen van diverse betrokken partijen is een praktisch hanteerbaar plan van aanpak opgesteld beschreven in drie fasen.

Naast het bereiken van een gedeelde visie met besturen heeft BusinessBuilding een belangrijke rol gespeeld in het ophalen van de juiste gegevens uit de markt. Ook is het gelukt in gesprek te blijven met klanten en is de coördinatie van de administratieve afhechting succesvol verlopen. Hierbij heeft BusinessBuilding de unieke kenmerken van de pensioenregelingen en de visie en wensen van pensioenfondsen en diens werkgevers en deelnemers niet uit het oog verloren.

Resultaat

BusinessBuilding heeft dit complexe traject tot een goed einde gebracht. Daadkracht, het vermogen om snel zaken te doorgronden en het gevoel voor verhoudingen zijn daar debet aan. Zowel de pensioenbesturen als Syntrus Achmea kijken terug op een geslaagd project. Aanpakken en oplossen door BusinessBuilding: van harte aanbevolen!

Master your Business

Stap op 16 mei samen met ons in de wereld van impactvol leiderschap, business sustainabillity en commercieel succes.

Aanmelden

You have Successfully Subscribed!