Business Building heeft ons geholpen om vanuit de klantbehoefte onze producten en diensten beter te positioneren. We hebben de basis gelegd voor een succesvolle commerciële marktbenadering van onze prospects.

Metanova

Startsituatie

Metanova bestaat uit een groep gedreven mensen met de ambitie om organisaties anders naar hun processen te laten kijken. Met een unieke kijk op processen en workflows tonen zij aan dat organisaties hun werkwijze en informatievoorziening kunnen omzetten naar een concurrentievoordeel.

Metanova heeft de dienstverlening rondom medische hulpmiddelen opnieuw georganiseerd en geautomatiseerd.  Alle dagelijkse werkzaamheden zoals het reinigen, keuren, repareren, vervoeren, etc. van hulpmiddelen worden automatisch getriggerd door contractafspraken en verzoeken van klanten. Medewerkers kunnen zich focussen op de uitvoering en hebben goed zicht op het onderhanden werk.

De gebruikersvriendelijke userinterface is volledig afgestemd op de rol van de medewerker. Er is geen orderverwerking en geen bonnenstroom. De administratie en de facturatie zijn helemaal weg geautomatiseerd. Met deze innovatieve cloudoplossing biedt Metanova hulpmiddeldienstverleners de mogelijkheid om 100% procesmatig te werken. Zo kunnen zij anticiperen op de toekomstige arbeidsmarkt, die zal worden gekenmerkt door schaarste en nieuwe wensen en eisen van medewerkers.

Metanova staat voor de uitdaging deze innovatieve oplossing te introduceren in een traditionele markt. De wens: een heldere marktgerichte propositie die is uitgewerkt in een commerciële marktbenadering.

Aanpak

Samen met Hans van den Berg van Metanova hebben Johan Joldersma en Jan Hiemstra van BusinessBuilding met een commerciële audit geïnventariseerd wat de gap is tussen de huidige situatie en de noodzakelijke situatie om de gestelde doelen te bereiken. De overbrugging van de gap is gemaakt door formulering van een heel scala aan oplossingsrichtingen. Na presentatie aan de voltallige directie is ervoor gekozen om een volledig nieuwe commerciële propositie te ontwikkelen. Tijdens intensieve strategische sessies zijn alle bouwstenen voor het fundament van Metanova vakkundig beschreven en tot één geheel gemaakt.

Dit alles werd duidelijk en compact gevisualiseerd in een overzichtelijke tabel, waarbij elk onderdeel apart uitgebreid en concreet is uitgewerkt. Geen dik rapport, maar pragmatische en resultaatgerichte adviezen.

Resultaten

De nieuwe propositie is op 15 onderdelen uitgewerkt met alle onderdelen voor een succesvolle marktbenadering. Het gehele samenwerkingsproces heeft plaatsgevonden in een periode van vier maanden. Er is voor Metanova een duidelijke en consistentie marktbenadering beschikbaar waarmee zij prospects kunnen benaderen met de juiste voordelen en meerwaarde.

Er kan hierdoor aan DMU’s goed worden uitgelegd welke concrete voordelen de oplossing van Metanova biedt en welke positieve impact dit heeft op hun onderneming of instelling. Een uniek onderdeel is de ontwikkeling van een “custom made Business Case”, waarin alle relevante gegevens van de prospect kunnen worden ingevuld. Hieruit blijkt meteen hoe groot het voordeel is van het werken met de Metanova software.