Het opgeleverde verslag stelt FD Mediagroep in staat om de juiste keuzes te maken omtrent de commerciële prioriteiten.
Jacques Kuyf

FD Mediagroep

Startsituatie

‘FD Mediagroep wil een nulmeting van de huidige verkooporganisatie en aanpak. Op basis van de uitkomsten van deze meting wil de uitgever/exploitant toekomstige doelstellingen realistisch kunnen begroten en verwezenlijken.’

Aanpak

De nulmeting is gebaseerd op een cijfermatige analyse en op interviews met het betrokken management binnen de commerciële processen. Vanuit deze informatie is een verslag opgesteld met als basis het BusinessBuilding Commercieel Groeimodel.

Resultaat

Het opgeleverde verslag stelt FD Mediagroep in staat om de juiste keuzes te maken omtrent de commerciële procesinrichting en de optimalisatie van de benodigde competenties van betrokkenen.

Champions League

Presteert jouw commerciële organisatie op Champions League niveau?

Ga naar de Champions League!

You have Successfully Subscribed!