BusinessBuilding staat voor een pragmatische aanpak met direct resultaat.
Kitty Sins

Extra Talent

De Extra Talent Groep bemiddelt in heel Nederland, op een toenemend aantal terreinen, tussen mensen met extra talent en organisaties die daar naar op zoek zijn. Met bijna 15 jaar ervaring op het gebied van arbeidsbemiddeling, is Extra Talent een organisatie die staat voor haar afspraken, trots is op haar werk en daadkracht toont.

Startsituatie

‘De arbeidsbranche is een branche die momenteel onder hoge druk staat. De veranderende arbeidsmarkt vraagt om een andere aanpak. Het inspringen op kansen en mogelijkheden is nu van groot belang. Hierbij is een actieve benadering van de markt essentieel. Extra Talent heeft hierbij de hulp van BusinessBuilding ingeschakeld. Daarnaast hoopt Extra Talent met ondersteuning van BusinessBuilding haar onderscheidend vermogen beter over te brengen op haar klanten. Een aspect dat momenteel belangrijker is dan ooit.’

Aanpak

In een eerste gesprek hebben we de huidige situatie en onze wensen besproken. Op basis daarvan is gekozen voor de Sales Boost training. Deze training is zeer pragmatisch opgebouwd. Deze methode spreekt Extra Talent erg aan, omdat dit mogelijkheden biedt om de trainingen èn het werken aan de omzet en de marktdruk te combineren.

Eveneens is het feit dat de consultants tijdens het benaderen van klanten of prospects actieve coaching krijgen van de trainers van BusinessBuilding een aantrekkelijk onderdeel van deze methode. Alle consultants van Extra Talent zijn gedurende drie maanden in tien dagdelen getraind. Belangrijke onderwerpen gedurende deze blokken waren het plegen van koude acquisitie en het omgaan met bezwaren van klanten.

Resultaat

De training heeft ertoe geleid dat Extra Talent actuele probleemzaken heeft opgepakt. Ook hebben de consultants aan de hand van rollenspelen tools meegekregen om op de juiste manier met bezwaren om te gaan. Het werken met terugkomdagen heeft geleid tot een versterking van deze aangeleerde vaardigheden.

Ook hebben de trainingen op de juiste gesprekstechnieken, zoals bijvoorbeeld de elevator pitch, goede effecten. De consultants zijn nu nog beter in staat om het onderscheidend vermogen te vertalen naar de markt. Daarnaast zijn de telefonische vaardigheden van de consultants sterk verbeterd.

Uiteindelijk heeft deze pragmatische aanpak en het gezamenlijk bespreken van de problematiek geleid tot plaatsingen van kandidaten bij nieuwe klanten. Klanten die tijdens de training van BusinessBuilding zijn binnengehaald.

Master your Business

Stap op 16 mei samen met ons in de wereld van impactvol leiderschap, business sustainabillity en commercieel succes.

Aanmelden

You have Successfully Subscribed!