De individuele coaching gesprekken en de trainingen hadden tot gevolg dat de managers, in hun individuele 1 op 1 gesprekken, in veel gevallen hun medewerkers beter konden begeleiden op verschillende taakgebieden.
Frank Jacobs

DGMR

DGMR is een top 50 ingenieursbureau van Nederland met ongeveer 275 medewerkers. DGMR anticipeert op veranderingen en biedt heldere en realistische oplossingen. Ze zijn gespecialiseerd in het oplossen van vraagstukken in de bouw, industrie, infrastructuur, ruimtelijke ordening en milieu.

Startsituatie

Een aantal interne werkzaamheden (behorend tot hun takenpakket) werd niet met de nodige voortvarendheid afgehandeld door de medewerkers. Dit had zowel directe financiële consequenties voor het bedrijf alsook een niet efficiënt omgaan met de eigen tijd van de medewerkers tot gevolg. Na een kort onderzoek door Business Building was de directie er van overtuigd dat de managers van een aantal business units er baat bij zouden hebben om sterker te worden in “persoonlijk leiderschap”.

Om het leiderschap van de managers (van de diverse business units) te versterken werd voor een twee-sporen aanpak gekozen. Allereerst werden de managers een persoonlijk coaching traject aangeboden zodat er op basis van individuele vraagstukken een stuk maatwerk geleverd kon worden door Business Building. Iedere manager in dit persoonlijke leertraject kreeg op basis van een aantal coaching gesprekken de kans zichzelf verder te ontwikkelen naar sterker leiderschap.

Na de individuele coaching gesprekken volgde een aantal groepstrainingen voor deze managers. Een van de onderwerpen was “groepsdynamica” waardoor de deelnemers leerden om (veel) meer grip te krijgen op de processen in hun groep.

Daarnaast werden er veel “interventies” met elkaar besproken en ingetraind, door middel van onder andere rollenspelen, waardoor de manager effectief leerde inhaken op het gedrag van hun medewerkers. Een medewerker kan bijvoorbeeld boos/geïrriteerd reageren, vluchtgedrag vertonen of terneergeslagen zijn in het gesprek met zijn manager. Elk van deze genoemde gedragingen duidt er steeds op dat de medewerker niet voldoende gemotiveerd is op een bepaald aspect van zijn takenpakket. Het is dan aan de manager om de medewerker weer op zijn “motivatielijn” te krijgen.

Resultaat

De individuele coaching gesprekken en de trainingen hadden tot gevolg dat de managers, in hun individuele 1 op 1 gesprekken, in veel gevallen hun medewerkers beter konden begeleiden op verschillende taakgebieden. Daarnaast heeft het vergrootte inzicht in groepsdynamica een positief effect gehad op de teammeetings die geleid werden door de desbetreffende managers.