Ze gaan heel ver mee in de klantvraag. Steeds resultaatgericht en met een op kwaliteit gerichte visie op commercie.
Rob Borghouts

Agens

Agens is een landelijk opererende specialist op het gebied van het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en inburgering. Een top-3 speler in een branche die door enorme bezuinigen vanuit de overheid een stevige krimp laat zien. Agens wil niet mee gaan in deze krimp.

Startsituatie

De organisatie kiest ervoor om met behulp van nieuwe diensten nieuwe markten te betreden. Dit vergt een flinke verandering in de gehele werkwijze en een commerciële benadering. Al met al een grote omschakeling in de denk- en werkwijze van de medewerkers van Agens.

Aanpak

BusinessBuilding heeft in een eerder stadium een succesvolle pilot voor ons uitgevoerd. Hierin heeft een actieve en gestructureerde marktbenadering geleid tot directe en aantoonbare positieve resultaten in het plaatsen van onze klanten.

Vervolgens is een breed opleidingsprogramma ontwikkeld. Het gehele management (circa 40 personen) is binnen dit programma in verschillende fases opgeleid. Aansluitend begeleidt en leidt BusinessBuilding de overige medewerkers op in de nieuwe gewenste werkwijze. In totaal nemen 200 medewerkers deel aan het programma, dat de naam KICK heeft meegekregen. Op deze wijze ondersteunen we onze medewerkers goed en faciliteren we hen in de verandering naar de nieuwe werkwijze.

De trainer/coaches van BusinessBuilding geven diverse trainingen en coachen ook de managers en teamleiders. Het programma is volledig maatwerk. Het is voor onze organisatie ontwikkeld en loopt over een periode van meerdere jaren.

Resultaat

De betrokkenheid van BusinessBuilding is erg hoog. Ze committeren zich daadwerkelijk aan het behalen van positieve resultaten. Wij zijn een middelgrote organisatie die jarenlang volgens vaste patronen werkte. Het is dan ook goed om te zien dat wij een half jaar na de start van het programma, al daadwerkelijk veranderde werkwijzen hebben. Dankzij BusinessBuilding werken we nu volgens een vast ritme en structuur en zijn de resultaten transparant en goed zichtbaar.