Uit deze klantenpanels is veel informatie gekomen. Op deze manier zijn de beweegredenen van de opdrachtgevers inzichtelijk geworden.
Yvonne Biemans

Adecco

Adecco is de grootste aanbieder van Human Resources Services ter wereld en heeft ook in Nederland een leidende positie. Het merk Ajilon is gespecialiseerd in het verbinden van vakmensen en bedrijven en organisaties in de profit en non-profit sector. Tijdelijk of structureel. Via werving en selectie, op project- of interimbasis door detacheringen, bemiddeling van ZZP’ers of via consultancy services.

Startsituatie

‘Ajilon wil zijn klanten nog beter kunnen bedienen en potentiële klanten optimaal kunnen aanspreken. Om dit te realiseren, houdt Ajilon een klantonderzoek. De wensen, behoeften en motieven van de klant zijn de belangrijkste aandachtspunten binnen dit onderzoek.’

Aanpak

Het is de specifieke wens van deze opdrachtgever om meer te weten te komen over de klant. Om de gewenste output helder te krijgen, heeft BusinessBuilding een aantal interviews gehouden. Hieruit blijkt dat niet een generieke enquêtemethodiek, maar een diepgaande en persoonlijke aanpak geschikt is om het doel te bereiken. Op basis van de interviews zijn bij diverse klantgroepen klantenpanels samengesteld.

Resultaat

Uit deze klantenpanels is veel informatie gekomen. Op deze manier zijn de beweegredenen van de opdrachtgevers inzichtelijk geworden. Hierdoor kan Adecco/Ajilon de klant nog beter bedienen en de sterke positie in de markt behouden en uitbouwen.