Wanneer je in een managementfunctie terecht komt, bijvoorbeeld doordat je doorgroeit binnen je bedrijf, ben je niet automatisch ook een goede leider. Logisch, want in die capaciteit heb je nog geen ervaring opgedaan of in die vaardigheden ben je nog niet getraind. In dit artikel ontdek je de 7 belangrijkste verschillen tussen een manager en een leider, zodat je na het lezen kunt bepalen in welke categorie jij valt (en wat je eraan kunt doen om alsnog een impactvolle leider te worden).

1. Een manager gaat voor een doel, een leider creëert een visie

 Leiders schetsen een beeld van de best mogelijke toekomst. Vervolgens inspireren en betrekken ze hun team bij het omzetten van die visie in realiteit. Leiders weten hun mensen te activeren en ze weten dat goed functionerende teams meer bereiken door samen te werken. Managers richten zich eerder op het stellen, meten en behalen (of liever nog, overtreffen) van doelen.

2. Managers denken op kortere termijn

Leiders hebben een intentie. Ze doen wat ze zeggen dat ze gaan doen en blijven gemotiveerd voor een groot, vaak verder in de toekomst liggend doel, zonder dat ze hiervoor regelmatige erkenning nodig hebben. Managers werken aan kortere termijndoelen, op zoek naar meer regelmatige erkenning of beloning.

3. Relaties en netwerken versus systemen en processen.

Leiders richten zich op mensen en in het bijzonder tot alle stakeholders die ze moeten meekrijgen om hun visie te realiseren. Ze bouwen loyaliteit en vertrouwen op bij deze groep. Managers richten zich meer op de structuren die nodig zijn om doelen te stellen en te bereiken. Ze zorgen ervoor dat de systemen aanwezig zijn om de gestelde resultaten te bereiken.

4. Leiders gaan voor innovatie

Een goede leider houdt van verandering, want bij een status quo is er geen sprake van groei. Werkt iets goed? Dan kan het misschien ook wel nóg beter werken. Een manager houdt eerder vast aan wat werkt en richt zich op het verfijnen van systemen, structuren en processen om ze te optimaliseren.

5. Leiders nemen risico’s, managers beheersen ze

Leiders zijn bereid nieuwe dingen te proberen. Ze weten dat falen vaak een stap is op weg naar succes. Managers richten zich meer op het minimaliseren van risico’s. Ze proberen problemen te vermijden of te beheersen in plaats van ze te omarmen.

6. Persoonlijke groei versus bewezen vaardigheden.

Waar een manager probeert zijn (bestaande) vaardigheden te perfectioneren, wil een leider steeds iets nieuws leren. Een leider weet dat stilstand achteruitgang betekent. Hij blijft nieuwsgierig en wil relevant blijven in een steeds veranderende werkomgeving.

7. Managers sturen aan, leiders coachen

Een goede leider weet dat de mensen die voor hem werken competent zijn. Hij weet dat zijn team de antwoorden heeft, of in staat is die te vinden. Hij moedigt zijn mensen hierin aan en weerstaat ​​de verleiding om te vertellen wát er gedaan moet worden en hóe het gedaan moet worden. Een manager wijst eerder taken toe aan zijn team en geeft advies over hoe ze deze kunnen worden uitgevoerd.

En wat ben jij? Een manager of een leider?

Het is natuurlijk niet zo dat het één geheel fout is en het ander goed. Maar herken jij jezelf als manager in bovenstaande punten, en voeg je graag meer leiderschapskwaliteiten toe aan je vaardigheden? Dan gaat ons programma Impactvol Leiderschap je helpen. Gebruik makend van inzichten vanuit de antropologie, psychologie, systeemtheorie en filosofie, geven we je inzichten, kennis en ervaringen die jouw leiderschap een boost geven. Je leest er hier meer over.

« Terug naar alle artikelen